این مطلب ۴۹۳۲ بار خوانده شده

دستاوردهای انقلاب اسلامی

دستاوردهای انقلاب اسلامی

چكيده

هـر پـديـده اجتماعى پس از به ثمر رسيدن ، دستاوردهايى را براى جامعه بـه ارمغان مى آورد. بديهى است ميزان و سطح دستاوردهاى هر پديده نيز به بزرگى و اهـمـيـت آن بـستگى دارد. انقلاب اسلامى ايران كه مبتنى بر توحيد و تكريم انسان و عدالت اجتماعى اسـت ، يكى از رخدادهاى بى نظير دوران معاصر و آغاز روند جديدى در تاريخ بشريت است كه منشاء آثارى بزرگ شد و دسـتـاوردهـای فـراوانـى در ابـعـاد فـرهـنـگـى ، سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى ، اقـتـصـادى و... در ايـران و جهان داشـتـه و دارد.

آنچه در اين نوشتار تقديم مى گردد، اشاراتى به دستاوردهای انقلاب اسلامی اسـت كـه بـه صورت مختصر ارائه خواهدشد.

كـليـد واژه هـا: انقلاب اسلامى ، دستاوردهاى انقلاب اسلامى

مقدمه

انقلاب‌اسلامي‌ ، درخشش‌ نور معنويت‌، عدالت‌، آزادي‌، استقلال‌ و بازگشت‌ به‌ اسلام‌ بود كه‌ در حاكميت‌ مطلق‌ ماده‌گرائي‌ و حاكميت‌ سرمايه‌داري‌ غربي‌ و سوسياليسم‌ شرقي‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌. معجزه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در حالي‌ كه‌ استبداد وابسته‌ و فاسد داخلي‌ و نظام‌ دوقطبي‌بين‌المللي‌، مجال‌ هيچ‌ حركت‌ مردمي‌ اصيل‌ و آزاديخواهانه‌ را باقي‌ نگذاشته‌ بود، رخ داد.

به طور كلي، انقلاب اسلامي ايران بر اساس اصل «نه شرقي، نه غربي»، الگوي فرهنگي اجتماعي جديدي براي مسلمانان و مستضعفان جهان به ارمغان آورد، رژيم‌ شاهنشاهي‌ را ساقط كرد و نظام‌ سياسي‌ نويني‌ برپا نمود.

انقلاب شكوهمند اسلامي ايران كه با وقوعش، جهان را در حيرت و سرگرداني فرو برد، مورد مطالعه بسياري از انديشمندان و متفكران بنام جهان قرار گرفته است. انقلاب اسلامي ايران، پايان دوره انقلاب‌هاي كلاسيك را نويد داد. انقلاب اسلامي ، انقلاب‌ها را دچار انقلاب كرد،تحولی ژرف درنظریه های انقلاب به وجودآورد و كمتر شباهتي به انقلاب‌هاي گذشته داشت.

تا پيش از انقلاب اسلامي نظريه‌هاي انقلاب براي سرنگوني نظام حكومتي بيشتر بر روش‌هاي خشونت‌آميز تاكيد مي‌كرد، درحالي‏كه انقلاب اسلامي، انقلابي متكي بر وحدت و حضور ملت براساس دین و اسلام بود.

انقلاب اسلامي كه بر فرهنگ غني اسلامي تاكيد مي‏كرد، احيا و بازسازي انديشه و تمدن اسلامي را مد نظر قرار داد. از اين رو انقلاب اسلامي تاثير عميقي بر نظريه‌‌هاي غربي گذاشت كه بعضي از نظريه‌پردازان با بيان «انقلابي به‌نام خدا»بر جنبه‌‌هاي معنويت‌گرايانه و حق‌طلبانه انقلاب اسلامي تاكيد كردند.

به‌صورت كلي، ايرانيان از لحاظ فكري تحت‌تأثير نيروهاي متعددي هستند. اولين آنها هويت ملي آنان است. دوم عنصر اسلامي و سوم مذهب و يا مكتب تشيع است و چهارم تحولات تاريخي كشور است كه به نوعي به حافظه تاريخي مردم تدريجا اضافه شده است؛ هنر انقلاب ايران تلفيق عناصر اسلامي و ملي با يكديگر بوده است.

انقلاب اسلامي انقلابي بود كه ريشه در باورها و اعتقاد مردم مسلمان ايران داشت و براساس بسترها و بافت‌هاي بومي شكل گرفته بود. چون مردم با اسلام خو گرفته بودند، با همان باورها و ساختارهاي ذهني به مقابله با رژيمي پرداختند كه درصدد اسلام‌زدايي برآمده بود.

 ولي درعين حال خصوصيت عمده انقلاب اسلامي اين بود كه يك نهضت نرم‌افزاري بود؛ به اين معنا كه هم مي‌توانست در جهت احيا و بازسازي تفكر ديني عمل كند و هم درجهت ارائه يك شيوه جديدي براي حكومت و حاكميت كه از آن به مردم‌سالاري ديني تعبير مي‌شود. توان نظري انقلاب اسلامي در تلفيق سنت و مدرنيته، جمهوريت و اسلاميت، دين و سياست، پيوند معنويت و حكومت و به‌طور كلي ايجاد يك نظام مردم‌سالار ديني كه بر پايه‏هاي روشنفكري ديني، جامعه مدني ديني و خاستگاه‌هاي نوانديشانه اسلامي استوار بود، حكايت از اين دارد كه اين انقلاب توانست يك تحول فكري ايجاد كند و اين تحول فكري در جهت بازسازي تمدن اسلامي بود.

انقلاب اسلامي ايران، به مثابه آخرين انقلاب اجتماعي بزرگ واقع شده در جهان در چارچوب انقلاب هاي كبير است. اين رويداد تنها در ايران دگرگوني حاصل نكرد، بلكه داراي پيامدهاي متعدد در جهان اسلام و بازتاب‌هاي متنوع در سراسر جهان بود.

نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی طی ۳۶ سال گذشته را می‌توان به اختصار در چند حوزه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی، اقتصادی، علمی فناوری و دفاعی نظامی بررسی کرد که به اهم دستاوردها اشاره می‌شود.

الف)مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی:

 

اعتلاي فرهنگ اسلامي، كرامت انساني، احياي هويت دینی و ملی ايرانيان و ارزشهاي اخلاقي و معنوي مانند ايثار و گذشت، صداقت در گفتار و رفتار از جمله دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی است که فهرستی از آن ارائه می شود:

 

۱.          احیا واجرای قوانین اسلامی در سطح کلان جامعه در ابعاد سیاستگذاری ، قانونگذاری و اجرا

۲.          احیای اسلام ناب محمدی (ص) و منزوی ساختن اسلام آمریکایی

۳.           نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت(عج)

۴.          احیای خدامحوری و ایجاد تحول روحی، معنوی و اخلاقی در مردم ایران

۵.          به چالش کشاندن مکاتب بشری و اثبات حقانیت و کارآیی اسلام

۶.           پیوند سیاست با دین و معنویت

۷.          احیای ولایت الهی و اقتدار آن در جامعه

۸.          بازگرداندن عزت وشکوه  انسانی به مسلمانان

۹.          افزایش سطح آگاهی های عمومی

۱۰.      مقابله با موج فساد علني و رواج بي بند و باري غربي

۱۱.      ترويج فرهنگ اسلامي و قرآني و احياي شعائر الهي و احكام اسلامي

۱۲.       استقلال فرهنگي با تكيه بر خودباوري فرهنگي و هويت بومي اسلامي و ايراني

۱۳.       احياي شان و منزلت معنوي زن در اجتماع

۱۴.      رواج فرهنگ عمومي ايثار، شهادت و تحول روحي ملي

۱۵.      احـيـاى هـويـت مـلّى ـ اسـلامـى و عزت بـخـشـى بـه ملت ايران

۱۶.       پرورش و ترويج روحيه خودآگاهى

۱۷.      تـربـيـت انـسـان هـاى صـالح بـه عـنـوان فـتـح الفـتـوح

۱۸.      مبارزه‌ با انحطاط و ابتذال‌ فرهنگي‌ و زمينه‌سازي‌ براي‌ رشد استعدادها و ظرفيت‌هاي‌ هنري‌ و فرهنگي‌ اصيل‌ و ريشه‌دارايراني‌ ـ اسلامي‌ و احياء هويت‌ ملي‌ مردم‌

 

 

ب)مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی:

 

با پيروزي انقلاب اسلامي پرونده رژيم دست نشانده امريكا پس از ۳۷ سال حكومت خودکامه بسته شد و در واقع به حضور ۲۰۰ ساله غربيها در ايران پايان بخشيد. استقلال سياسي مردم ايران در سبب گرديد مراكز تصميم سازي كشور از فشار  مستشاران آمريكا خارج گرديدند . ايران از نقش آفريني ژاندارم منطقه به عنوان عامل آمريكا رها شد وسفارت آمريكا به عنوان مركز جاسوسي آمريكا در ايران تسخير گرديد.  همچنین كشور ايران از زمره پايگاههاي امريكا و پيمانهاي تحميلي منطقه آزاد شد و با قطع دست استعمارگران شرق و غرب از چپاول منابع كشور، مردم در تعیین سرنوشت جامعه دارای نقش گرديدند.

 

بیان امام خامنه ای در این زمینه بسیار گویاست:

« در وقت انتخابات، چند تا صندوق می‌گذاشتند یكجا، خودهاشان هم گفتگو و هیاهوی مختصری می‌كردند و همان كاری كه می‌خواستند، انجام می‌دادند و تمام می‌شد می‌رفت. مردم نقشی نداشتند. انقلاب اسلامی ورق را بكلی برگرداند؛ مردم نقش پیدا كردند؛ نه فقط در انتخاب نماینده‌ی مجلس، در انتخاب رئیس‌جمهور، در انتخاب خبرگانی كه رهبر را بناست انتخاب كنند، در انتخاب شوراهای شهر كه شهردارها را باید انتخاب كنند. در همه‌ی این مراحل حساس، نظر مردم شد تعیین‌كننده. قانون اساسی بر این اساس تدوین شد.» بیانات در ۱۳۸۸/۰۲/۰۹

 

« در دوران طاغوت، امریكائیها و رژیم امریكا بر كشور ما سلطه داشتند و ملت هم هیچ‌كاره بود؛ یك مستبدی را بر سر كار گذاشته بودند و با فرمان او و پشت سر او این ملت را تحت سلطه قرار داده بودند و در امور داخلی این ملت دخالت می‌كردند: نصب می‌كردند، عزل می‌كردند، خط مشی برای دولت تنظیم و تعیین می‌كردند، نخست‌وزیر می‌آوردند، نخست‌وزیر می‌بردند، حتی در تعیین وزراء و در تعیین فرماندهان ارتش دخالت می‌كردند. از لحاظ اقتصادی هم سلطه‌گری یعنی غارت منابع یك كشور یا معطل گذاشتن منابع یك كشور. این نتائج سلطه‌گری است. انقلاب اسلامی آمد و خط بطلانی بر همه‌ی این‌ها كشید. » بیانات در ۱۳۸۷/۰۱/۰۱

 

دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی را می‌توان به دو بخش سیاسی داخلی و بین‌المللی تقسیم نمود.

 

دستاوردهای سیاسی داخلی

 

۱.       براندازی نظام سلطنتی و سرنگوني رژيم منحوس پهلوي به عنوان عامل دست نشانده آمريكا

۲.       استقرار نظام مردم‌سالاری دینی با عنوان «جمهوری اسلامی» با رای بیش از ۹۸ درصد ملت

۳.       حفظ استقلال درتصمیم سازی وتصمیم گیری درامور اساسی کشور(نه شرقی نه غربی)

۴.       شکستن ابهت ابرقدرت‌ها و قطع ید بیگانگان بر کشور

۵.       گسترش مشارکت وحضورمردم وتکیه برآرای عمومی درعرصه های مهم کشور با رجوع به آراء عمومي در تعيين سرنوشت كشور به ميزان تقريبي سالانه يك انتخابات

۶.       انتخاب تمامی مسئولان در حوزه‌های مختلف با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم

۷.       آزادی واقعی و طردخودکامگی

۸.       افزایش آگاهی های سیاسی و تحلیل و بصیرت عموم مردم

۹.       افزايش همبستگي ملي و انسجام اسلامی از طريق مقابله با تحركات تفرقه افكنانه و تجزيه طلبانه

۱۰.   غلبه نظام اسلامی بر توطئه ها و نقشه‌های دشمن از قبیل کودتا، تجزیه طلبی ها، ترورها، جنگ تحمیلی، اقدامات تروریستی، فتنه ها و تحریم‌ها

       دستاوردهای سیاسی بین‌المللی

۱.       ابـطـال نـظـريـه هـاى مادى گرايانه و الحادى در تبيين و تفسير انقلاب ها

۲.       ارائه تـلقى و فكر جديد مبتنى بر توحيد و معنويت و تكريم انسان و عدالت اجتماعى به جهانيان

۳.       معرفی اسلام ناب به عنوان یک مکتب تعالی‌بخش و تمدن‌ساز

۴.       رها شدن از سلطه قدرت‌های خارجی وحفظ استقلال در سیاست خارجی

۵.       استقلال همه جانبه كشور و تعامل با ساير ملتها و دولتها بر اساس عدالت و عزت و فراهم سازي بستر توسعه و تعالي مادي و معنوي كشور بر اساس ايده ي نه شرقي نه غربي

۶.       تأثیر بر مسایل راهبردی جهان و از جمله فروریختن نظام دو قطبی حاکم بر جهان با ضربه های اساسی از سوی انقلاب اسلامی بر اندیشه مارکسیسم

۷.       تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاثیرگذار در معادلات منطقه و جهان

۸.       تأثیر جدی بر حرکت‌های رهایی‌بخش در جهان اسلام و خارج از آن، به‌گونه‌ای که اکنون بیداری اسلامی را می‌توان به عنوانی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار داد.

۹.       ستم ستیزی ودفاع ازمستضعفان در برابر ستمگران ونفی هرگونه ستمگری وستم کشی

۱۰.   پدید آوردن جریان مقاومت اسلامی در منطقه در برابر رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت  در جنگ های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه ، ۸ روزه و ۵۱ روزه   و بحران سوریه و عراق و ...

۱۱.   ایجاد و تقویت روح مبارزه و ایستادگی در ملت‌های جهان  برای مبازه با آمریکا

۱۲.   صدور فرهنگ و تفکر مقاومت و الگو دهی بسیج و حرکت مردمی به تمام ملت های آزاده

۱۳.   تحقير قدرتهاي پوشالي به ويژه امريكا و شكست نظام دو قطبي

۱۴.    ايـجـاد اعتماد به نفس در امت اسلامى براى حركت به سوى آينده اى روشن

۱۵.   بيداري ملتهاي ستمديده جهان و احياي جنبش هاي ضد استكباري

۱۶.   احـيـاى عـزّت اسـلامـى و قدرت جهان اسلام و همگرايي در بين كشورهاي اسلامي

۱۷.   خروج ايران از كشورهاي حامي صهيونيزم و اشغالگران قدس

۱۸.    جهاني سازي مبارزه با رژيم اشغالگر قدس

 

ج) مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی انقلاب اسلامی:

 

محرومیت از امکانات، خدمات بهداشتی و درمانی، راه مناسب، برق و ... زندگی را برای بسیاری از مردم ایران قبل از انقلاب اسلامی با مشکلات فراوان همراه کرده بود. به عنوان نمونه قبل از انقلاب اسلامی، نزدیک به ۷۰ درصد بزرگسالان کشور بی‌سواد بودند و کم‌تر از ۴۰ درصد کودکان می‌توانستند به مدرسه بروند. همچنین در تعدادی از استان های کشور حتی یک دبیرستان هم وجود نداشت.

نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه برگرفته از آموزه‌های دینی و شرع مقدس اسلام است که استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت در تمام ابعاد اجتماعی از اصول اساسی آن بوده و رویکرد آرمانی این نظام، ایجاد تمدن نوین اسلامی می‌باشد.نمونه ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این عرصه به شرح زیر است:

۱.       اجرای بسیاری از احکام وموازین اجتماعی اسلام درجامعه

۲.       تحکیم تعاون و برادری اسلامی

۳.       گسترش خدمات و تأمین اجتماعی

۴.       مقابله با فساد اجتماعي و اخلاقي اعم از مشروب خواري ها، فاحشه خانه ها، هنر مبتذل، موسيقي حرام، قمارخانه ها و ...

۵.        مقابله با استفاده ابزاري از زنان در زمينه هاي مختلف

۶.        مقابله با تبعيض و محروميت از امكانات و فرصتها

۷.       ارتقاء سطح سواد در كشور از طریق مبارزه با بي سوادي و افزایش فرصت های آموزشی و تحصیلی

۸.       کاهش تعداد مرگ و میر کودکان از ۱۱۱ نفر در ۱۰۰۰ به ۲۶ نفر و افزایش امید به زندگی از ۵۸ به ۷۲ سال، پس از انقلاب اسلامی

۹.       افزایش مشترکین برق از رقم ۰۰۰،۳۹۹،۳ در سال ۵۷  به بیش از ۳۰ میلیون  

۱۰.   افزایش مشترکین گاز طبیعی از  ۵۱ هزار خانوار تا سال ۱۳۵۷ به بیش از  ۱۴ میلیون خانوار و حتی بسیاری از روستاهای کشور

۱۱.   افزایش خطوط ریلی از حدود ۵۶۵/۴ کیلومتردر سال ۱۳۵۷ به ۰۰۰/۱۰  کیلومتر

۱۲.   تولید بیش از ۹۶ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور در حالی که تا قبل از انقلاب کم‌تر از ۲۵ درصد در داخل کشور تولید می‌شد

۱۳.   افزایش تعداد خط تلفن ثابت از ۸۵۰،۸۰۰ مشترک در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۳۰ میلیون و اشتراک بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ مشترک تلفن همراه در کشور

 

د)مهم‌ترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی:

 

عقب‌ماندگی علمی و فناوری کشور ایران در دوران قبل از انقلاب، برای ایرانیان با سابقه فرهنگی و تمدنی بسیار آزاردهنده بود. غلبه بر این عقب‌ماندگی، عبور از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی، از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

امام خامنه ای طی بیاناتی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ فرموده اند:

« قبل از انقلاب، تکیه‌ی علم و فناوری کشور به طور کامل به غرب بود. بارها گفته‌ام؛ بعضی از قطعات هواپیماهای نظامی ما را که خراب شده بود، سائیده شده بود، بنا بود اصلاح شود، اجازه نمیدادند مهندسین داخلی نیروی هوائی این قطعه را باز کنند، ببینند چی هست، چه برسد به اینکه به فکر درست کردنش بیفتند. قطعه را میگذاشتند توی هواپیما، میبردند آمریکا، یکی به جایش می‌آوردند؛ یا اگر بنا بود اصلاحش کنند، اصلاحش میکردند. صنعتی که وجود داشت، صنعت مونتاژ محض بود، بدون هیچ ابتکاری. بعد از انقلاب، خودباوری علمی و اعتماد به نفس ملی به وجود آمد؛ حضور این همه دانشمند، دانشمندان برجسته و بزرگ، در رشته‌های مختلف، مشاهده شد. امروز ما دانشمندانی در داخل کشور داریم که در سطح جهان، شبیه آنها و نظیر آنها قابل شمارشند؛ تعداد معدودی هستند. دانشمندان ما پیش رفتند؛ غالباً هم جوان.»

در سال‌های گذشته رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، با تمرکز بر روی تولید علم در ایران و مطرح نمودن موضعاتی چون جنبش نرم‌افزاری و جهاد علمی، زمینه‌های خوبی را برای پیش‌رفت در عرصه علوم وفنون نوین در کشور فراهم ساختند. پیشرفت‌های علمی و دستیابی جمهوری اسلامی به برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر، به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز است که غربی‌ها به شدت نگران شده و با تشدید فشارها بر ایران به بهانه‌هایی از جمله موضوع هسته‌ای، تلاش می‌کنند تا جلو پیشرفت‌های ایران را بگیرند. شاخص‌های زیر می‌تواند تا حدودی نمایشگر این پیشرفت‌ها باشد.

۱.       ورود كشور به علوم انحصاري غرب با شكست آپارتايد علمي

۲.       فراهم سازي زمينه استفاده از تحقيقات ساير كشورها بدون تقليد محض

۳.        ارتقاء سطح علمي كشور و جايگاه دانشگاههاي داخلي

۴.       گـسـتـرش روحـيـه تـحـقـيـق و شـكـوفـايـى اسـتـعـدادهاى انسانى

۵.       تقويت اعتماد به نفس نخبگان جوان و توسعه فعاليتهاي علمي كشور

۶.       سرعت پیش‌رفت علمی به میزان ۱۱ برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان

۷.       پیشرفت‌ در ایجاد زیر‌ساخت‌های فنی و مهندسی، صنعتی

۸.       افزایش دانشجو از تعداد ۱۵۴ هزار قبل از انقلاب اسلامی به  بیش از ۴ میلیون دانشجو

۹.       تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به قطب پزشکی در غرب آسیا

۱۰.   پیش‌رفت‌های چشمگیردانش پزشکی در حوزه‌هایی چون سلول‌های بنیادین، ترمیم ضایعات نخاعی، تولید داروهای راهبردی، شبیه‌سازی حیوانات و ...

۱۱.   تبدیل شدن جمهوری اسلامی به کشوری هسته‌ای و دست یافته به چرخه کامل سوخت‌ هسته‌ای (غنی‌سازی) به‌‌رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها

۱۲.   ورود به باشگاه فضایی جهان با دانش و فناوری بومی و پرتاب چند ماهواره با ماهواره‌ بر تولید داخل

۱۳.   دستاوردهای ارزشمند در حوزه نانو، لیزر و ...

۱۴.   رشد و توسعه صنعت فولاد و آلومینیوم، رشد و توسعه صنعت کشتی‌سازی، رشد و توسعه صنعت هواپیما‌سازی، و پیش‌رفت‌های علمی و فنی کشور در ساخت اسکله‌ها، حفر چاه‌های نفت و گاز، ساخت پالایشگاه، ساخت سد، ساخت سیلو، ساخت بزرگراه‌ها و انواع سازه‌های فلزی و بتنی

 

 

ه)مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی:

 

اقتصاد ایران و وضعیت اقتصادی مردم با انقلاب اسلامی به‌طور کلی متحول گردید. هرچند هم اکنون نیز کشور به دلایلی از جمله ساختارهای غلط و تحریم‌ها و فشارهای خارجی با مشکلات اقتصادی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، ولی وضیعت اقتصادی ایران و میزان برخورداری مردم در حوزه‌های گوناگون با دوران قبل از انقلاب بسیار متفاوت است.

پس از انقلاب اسلامی مجموعه‌ای از نهادهای انقلابی با هدف رفع فقر و محرومیت به‌ویژه از مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل گردید و هر یک از نهادها در ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مردم وکشور نقش مؤثری ایفا کردند. جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) نمونه‌هایی از این نهادها می‌باشند. با انقلاب اسلامی، بسیاری از شاخص‌های زندگی در ایران به دلیل دستاوردهای اقتصادی و خدمات‌رسانی جمهوری اسلامی تغییر کرد.

بر اساس آمار در رژیم گذشته، کشور تنها قادر بود غذای ۳۳ روز را در داخل تهیه کند. اکنون با توجه به ۲ برابر شدن جمعیت، کشور می‌تواند غذای بیش از ۳۰۰ روز را در داخل تهیه نماید.

 

شاخص‌های زیر بیانگر دستاوردهای اقتصادی می باشد:

 

۱.       زمينه سازي براي استقلال اقتصادي كشور از طريق كاهش وابستگي ها

۲.       خودکفایی نسبی درتأمین کالاهای اساسی و استراتژیک و تأمین نیازهای اساسی مردم

۳.       رفع سلطه اقتصادی بیگانگان برکشور و جلوگیری ازغارت وچپاول اموال عمومی توسط آنان

۴.       حفظ ذخاير زيرزميني و جلوگيري از غارت بيت‏المال توسط خاندان شاهنشاهي و وابستگان آن

۵.       اجرای بسیاری از احکام اقتصادی اسلام

۶.       کاستن فقر و محرومیت اقشار محروم و کم‌درآمد و اولويت رسیدگی به مناطق محروم

۷.       تلاش براي كاهش فاصله طبقاتي و مظاهر آن

۸.       بسترسازي جهت توسعه و آباداني كشور با رفع موانع در زيرساختهاي اقتصادي

۹.       خودباوري و خوداتكايي در بخش توليدات صنعتي و كشاورزي  و افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي

۱۰.    تلاش در راه پيشرفت صنعتي كشور از طريق برنامه‏ريزي ، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و...

۱۱.    رسيدگي به روستاهاي كشور و محروميت‏زدايي از آن‏ها

 

 

و)مهم‌ترین دستاوردهای دفاعی - نظامی انقلاب اسلامی:

 

قدرت دفاعی نظامی ایران، نه تنها از عوامل بسیار مهم در تأمین امنیت ملی کشور می‌باشد، بلکه دستاوردهای این حوزه معادله قدرت در منطقه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داده است. تأثیر دستاوردهای این حوزه را می‌‌توان در جنگ‌های اخیر بر ضد مسلمانان بویژه شکست رژیم صهیونیستی از حزب ا... لبنان ملاحظه کرد.

ارتش ایران در دوران قبل از انقلاب وابسته و تحت نفوذ آمریکایی‌ها بود. قدرت دفاعی نظامی کشور نه در راستای تأمین منافع غرب تعریف شده بود. عمده تجهیزات نظامی ارتش از کشورهای غربی وارد می‌شد و هزاران مستشار نظامی در ارتش ایران حضور داشتند. پیشرفت‌های نظامی در کشور به‌ویژه در صنایع دفاعی، به گونه‌ای است که علاوه بر تأمین تمامی نیازمندی‌های نیروهای مسلح در حوزه‌های گوناگون، ایران به یکی از صادرگنندگان تجیهزات نظامی تبدیل شده است.

قدرت دفاعی نظامی جمهوری اسلامی، تهدیدات نظامی علیه ایران را از اعتبار ساقط کرده و همگان می‌دانند که هیچ کشوری جرأت تجاوز نظامی به ایران ندارد.

نمونه‌های از دستاوردهای نظامی از بعد تجهیزات را می‌توان در موارد زیر ملاحظه نمود:

۱.       نجات كشور از سلطه مستشاران نظامي غربي و آمريكايي

۲.       شکل‌گیری نظام دفاعی با نیروهای مکتبی و مردمی برای کشور و تشکیل سپاه و بسیج

۳.       ارتقاء سطح توانمنديهاي ملي در مقابله با تهديدات احتمالي

۴.       حفظ تمامیت ارضی کشور در برابر هجوم سنگین عراق و جنگ ۸ ساله با وجود حمایت ابرقدرت ها و دهها کشور

۵.       ساخت انواع توپ‌های میان‌برد و بلندبرد زمین به زمین و زمین به هوا

۶.       ساخت انواع سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین مورد نیاز در نیروهای مسلح

۷.       ساخت موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و بلندبرد و بالستیک در کلاس‌های مختلف

۸.       ساخت انواع دوش پرتاب‌های ضدهوایی

۹.       ساخت انواع خودروهای زرهی، نفربرها، تانک‌ها و انواع سلاح‌های ضد تانک

۱۰.   ساخت کشتی‌های نظامی، ناوچه‌ها، قایق‌های تندرو پرنده

۱۱.   ساخت انواع موشک‌ها و اژدرهای ساحل به دریا و دریا به دریا

۱۲.   ساخت انواع هواپیماهای نظامی با سرنشین و بدون سرنشین و انواع بالگردها

۱۳.   پیش‌رفت‌های چشمگیر در جنگ‌های الکترونیک و نبردهای سایبری

۱۴.   ساخت انواع سامانه‌های ثابت، متحرک و زیرزمینی برای پرتاب موشک‌ها و به‌ویژه موشک‌های بالستیک.

۱۵.   ساخت سامانه‌های بسیار فوق مدرن ضدهوایی

۱۶.   ساخت انواع رادارهای پیش‌رفته

 

نتيجه‌گيري

با وجود همه توطئه ها بر ضد انقلاب اسلامی که حجم موانع ومشکلات ایجاد شده توسط دشمنان در طول تاریخ علیه یک کشور به اندازه توطئه ها برضد ایران اسلامی سابقه نداشته است نکات زیر در جمع بندی این نوشتار قابل برشماری است:

۱. انقلاب اسلامي، در ابـعـاد فـرهـنـگـى ، سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى ، اقـتـصـادى، علمی و فناوری، دفاعی و... دستاوردهاي فراواني را به همراه داشته است که شناخت آن‌ها مي‌تواند حقايق پيش و پس از انقلاب را بهتر نمايان سازد.

۲. در عرصهٔ داخلي، انقلاب اسلامي موجب تحقق آرمان‌هاي اسلامي گرديد و اختناق را از سر مردم کشور برطرف ساخت.

۳. در عرصهٔ بين‌الملل ، انقلاب اسلامي عزّت مسلمانان را همراه داشت و سبب خارج شدن مسلمين از انزوا گرديد و باعث تحرک دينداران و آزادگان در جهان گرديد. همچنین توسعه قدرت اسلام، بیداری اسلامی، افت قدرت نظام سلطه از واقعیت‌هایی است که در پی انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته و جهان بر سر یک پیچ تاریخی قرار دارد و هندسه سیاسی جهان در حال تغییر می‌باشد.

۴. مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي، دستاوردهاي فرهنگي بوده است، از اين‌رو در ارزيابي پيشرفت انقلاب بايد به عوامل فرهنگي و فکري توجه بیشتری داشت و رشد انسان‌ها را در سايهٔ رشد فرهنگي و پاي‌بندي به باورها و ارزش‌هاي اسلامي، مورد تحليل و ارزشيابي قرار داد.

بهزاد کاظمی

 

منابع:

پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری

مصباح يزدي، محمدتقي، انقلاب اسلامي، جهشي در تحولات سياسي تاريخ، مرکز انتشارات مؤسسهٔ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

فصلنامه حصون، شماره ۷

خبرگزاری تسنیم

پایگاه اینترنتی هیئت رزمندگان اسلام

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۳%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۹%
تمام آرا: ۱۴۸